פרייה בלוסנזניי אריסטוקרט

פרייה מתאפיינת באופי בהיר, הקסמה וגנונים אריסטוקרטים. פרייה תמשוך תשומת לב של כל מי שנמצא מסביב. מסורה ובכל מעשה מוכיחה את זה. פרייה גם כן, משתמשת בתכונות בהירים וטובים של אימהות
 

פרייה אוהבת ואהובה. היא אמיצה וחכמה, לומד משהו חדש בקלות, אך עם היא לא במצב רוח, היא תעשה הכל כפי שהיא רוצה
 

בוצע בדיקה רפואית בהצלחה, לא נמצאו מחלות תורשתיות עם עיניים וברכיים - פיקת הברך


04.07.2017

מאמרים שימושיים