פרייסון שואו סטאר המלטה ״C״

חדשות מעולות מבית גידול בישון פריזה "Freyson Show Star".

אנו שמחים להציג המלטה חדשה "C" מהורים בעלי הכותרת ממדינות שונות.

בהמלטה נולדו גורים נפלאים.

המלטה: "C"
תאריך לידה: 26.11.2021

Angelina Freyson & Bacardi Luxury Fashion

:גורים

Carolina Freyson Show Star
Caroline Libi Freyson Show Star
Charlize Chloe Freyson Show Star
Cindy Daenerys Freyson Show Star


22.05.2022

מאמרים שימושיים